Engie ASMR Videos

Enjoy ASMR Videos ASMR Triggers Video ASMR Artist Videos ASMR Whispering Videos ASMR Microphone Scratching Videos ASMR Ear-Eating Videos ASMR Roleplay Videos ASMR YouTube Channel ASMR Youtube Videos Falling Asleep Relaxing Sounds Insomnia Killer

Find The Best Engie ASMR Videos.

Please Thank Them By Subscribing To Their Channel & Follow Them On Social media!

Get some rest with the help from Engie ASMR. Let them guide you to sleep with their lovely gentle ASMR voice. They cover all the best ASMR triggers for your sleepy enjoyment and regularly post. 

Our Favorite YouTube Videos From Engie ASMR:

1.6K Subscribers
54 Videos
43.8K Views

Selam!🥰 ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ.ᴛʜɪꜱ ɪꜱ ᴍʏ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ ᴀɴᴅ ɪ ʟᴏᴠᴇ ꜱᴏ ᴍᴜᴄʜ ᴀꜱᴍʀ ᴠɪᴅꜱ ᴀɴᴅ ɪ ʜᴏᴘᴇ ʏᴏᴜ'ʟʟ ʀᴇʟᴀx ᴡɪᴛʜ ᴛʜᴇᴍ! ɪ ᴡᴀɴᴛ ᴛᴏ ꜱᴀʏ ᴛʜᴀɴᴋ ᴜ ᴛᴏ ᴇᴠᴇʀʏ ᴘᴇʀꜱᴏɴ ᴡʜᴏ ɪꜱ ᴍʏ ꜱᴜʙꜱᴄʀɪʙᴇʀ❤🥺 ᴀɴᴅ ᴡʜᴏ ɪꜱɴ'ᴛ,ᴜ ᴄᴀɴ ʙᴇ❤🥰 ɴᴏᴡ ᴡᴇ ᴀʀᴇ ᴀ ꜰᴀᴍɪʟʏ! ***ᵢ ₗₒᵥₑ ᵤ ₐₗₗ*** 🄰🄱🄾🅄🅃 🄼🄴 ᴍʏ ɴᴀᴍᴇ ɪꜱ Eɴɢɪᴇ ᴀɴᴅ ɪ ʟɪᴠᴇ ɪɴ ᴀʟʙᴀɴɪᴀ🇦🇱.ɪ ᴀᴍ 17 ʏ'ᴏʟᴅ 👱‍♀️ ᴀɴᴅ ɪ ʟɪᴋᴇ ᴄᴀᴛs. ɪ ʟɪᴋᴇ ᴊᴜꜱᴛɪᴄᴇ! 𝓡𝓮𝓶𝓲𝓷𝓭𝓮𝓻 • ᴡᴀᴛᴄʜ ᴍʏ ᴠɪᴅꜱ ᴀɴᴅ ᴇɴᴊᴏʏ ᴛʜᴇᴍ!❤ • ꜱᴜʙꜱᴄʀɪʙᴇ ᴍʏ ᴄʜᴀɴɴᴇʟ (ɪꜰ ʏᴏᴜ ʟɪᴋᴇᴅ ɪᴛ)😍 • ʟɪᴋᴇ ᴛʜɪꜱ ᴠɪᴅ👍 • ᴄᴏᴍᴍᴇɴᴛ ᴡʜᴀᴛ ᴜ ᴡᴀɴᴛ💬 My email: angieasmr7@gmail.com

ASMR // Plucking Ur Negative Energy ( Part 2 )

Engie ASMR
740 Views
5 months ago
38 Likes
20 Comments

Hello beautiful ppl 🥰😌 How are you??I hope u're well and doin g great.I hope u'll like and enj...

*ASMR* Close Ur Eyes And Follow My Instructions...😴

Engie ASMR
462 Views
6 months ago
21 Comments

Hello guys! This is new video for today and i hope u'll enjoy this and u'll like this.Thanks so much...

Hand Movements and Whispering / ASMR / RELAXING 😴

Engie ASMR
345 Views
7 months ago
26 Likes
14 Comments

Hola everyone! ❣🥰 I hope u're doing great.This is the video for today and I hope u'll enjoy thi...

ASMR // Plucking ur negative energy 😴

Engie ASMR
1.9K Views
7 months ago
64 Likes
14 Comments

Hello beautiful guys! I jope ur doing great,today is a new video and i hope u'll enjoy this with me....

ASMR W MIC AND LONG NAILS ' RELAXING ASMR 😴

Engie ASMR
226 Views
7 months ago
18 Likes
12 Comments

Hi beautiful people!🌼 I hope u're doing great.Today is a new video and I really hope u'll like an...

Shaving Cream On Mic *English ASMR*

Engie ASMR
166 Views
7 months ago
12 Likes
15 Comments

Hello beautiful human ! ❣🌿 I hope u're doing great and u're caring about ur self.So,it's a new ...

*ASMR* Bej "makeup-in" tend! | Doing ur makeup *ASMR*

Engie ASMR
222 Views
8 months ago
11 Likes
14 Comments

Hello njerez! Shpresoj qe te jeni more dhe te iua keni kaluar mire.Uen jam Enxhi dhe sic e shikoni k...

*ALBANIAN ASMR* Provoj asmr te ndryshem | Relaksuese 🎇

Engie ASMR
1.1K Views
8 months ago
33 Likes
15 Comments

Per krejt ata qe nuk e dine cfare eshte asmr ' / E krijuar në vitin 2010, ASMR është një ndjesi ...

Fabric Scratching ( ASMR NE SHQIP ) 🎇

Engie ASMR
1.2K Views
12 months ago
37 Likes
18 Comments

Hello beautuful people!😍 This is a asmr video in albanian language and i hope u'll enjoy this vid...

Deep sleep in 8 minutes 💤 ASMR *Albanian Language*

Engie ASMR
1.4K Views
12 months ago
45 Likes
18 Comments

Heloo! Thanks for comming here,i hope u enjoyed this vid ❣ If you want you can be my subscriber an...

Cranial Nerve Exam Roleplay *ASMR*

Engie ASMR
491 Views
1 year ago
21 Likes
5 Comments

Hello! #asmr #cranialnerveexamasmr #asmrtalking...

*ASMR*outside + tapping,scratching

Engie ASMR
299 Views
1 year ago
20 Likes
18 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

*ASMR* 15 facts about me 💞

Engie ASMR
319 Views
1 year ago
26 Likes
17 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

*ASMR* Plucking ur negative energy ( Engie Asmr )

Engie ASMR
401 Views
1 year ago
29 Likes
15 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

I'm backkk *ASMR* (Tapping,scratching,whispering,hand movements)

Engie ASMR
228 Views
1 year ago
18 Likes
14 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

Fast Cranial Nerve Exam *ASMR*

Engie ASMR
890 Views
1 year ago
37 Likes
28 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

*ASMR* Doing ur makeup / Fast

Engie ASMR
456 Views
2 years ago
35 Likes
11 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

ASMR / Random Triggers , + Face Reveal

Engie ASMR
436 Views
2 years ago
34 Likes
34 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

ASMR / Your Teacher Teach You Turkish

Engie ASMR
563 Views
2 years ago
30 Likes
18 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

*ASMR* Super Fast Haircut 💇‍♀️

Engie ASMR
391 Views
2 years ago
23 Likes
11 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

ASMR// Albanian trigger words & hand movements

Engie ASMR
2.8K Views
2 years ago
64 Likes
23 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll li ke this vid and you with comm...

ASMR// Italian Trigger Words

Engie ASMR
298 Views
2 years ago
21 Likes
11 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll li ke this vid and you with comm...

*ASMR* PLUCKING YOUR NEGATIVE ENERGY / FAST & AGRESSIVE

Engie ASMR
324 Views
2 years ago
29 Likes
10 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll li ke this vid and you with comm...

Doing ur makeup in 1 minute *fast & agressive*

Engie ASMR
204 Views
2 years ago
28 Likes
8 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

ASMR// Follow my instructions

Engie ASMR
336 Views
2 years ago
18 Likes
18 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

I'm backk! ( AGRESSIVE ASMR )

Engie ASMR
484 Views
2 years ago
41 Likes
35 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

Fast & agressive tapping *ASMR*

Engie ASMR
482 Views
2 years ago
34 Likes

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

Hand movements & mouth sounds *ASMR*

Engie ASMR
587 Views
2 years ago
47 Likes
28 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

[ ASMR ] Book triggers *Whispering*

Engie ASMR
461 Views
2 years ago
30 Likes
27 Comments

ʜɪ ɢᴜʏꜱ! ᴛʜᴀɴᴋꜱ ꜰᴏʀ ᴄᴏᴍɪɴɢ ʜᴇʀᴇ ᴛᴏ ᴡᴀᴛᴄʜ ᴛʜᴇ...

*ASMR* Whispering YOUR NAMES ( Hand movements)

Engie ASMR
1K Views
2 years ago
70 Likes
39 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll like this vid and you with comme...

Plucking negative energy ASMR (Fast & Agressive)

Engie ASMR
1.2K Views
2 years ago
84 Likes
29 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll li ke this vid and you with comm...

*ASMR* Brushing Your Hair Fast & Agressive (Albanian)

Engie ASMR
1.3K Views
2 years ago
84 Likes
54 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll like this vid and you with comme...

Asmr Tapping In 7 Min 💤

Engie ASMR
623 Views
2 years ago
65 Likes
34 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll li ke this vid and you with comm...

Fast & Agressive Hand Movements And Mouth Sounds

Engie ASMR
1.9K Views
2 years ago
120 Likes
91 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll like this vid and you with comme...

*ASMR* Tapping Asmr And Scratching

Engie ASMR
1.7K Views
2 years ago
142 Likes
88 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll like this vid and you with comme...

*ASMR* Triggers For You To Sleep & Relax

Engie ASMR
965 Views
2 years ago
93 Likes
65 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll like this vid and you with comme...

*ASMR* In Different Languages

Engie ASMR
1.6K Views
2 years ago
86 Likes
71 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll like this vid and you with comme...

*ASMR* Tapping & Scratching | Relaxing triggers

Engie ASMR
729 Views
2 years ago
49 Likes
88 Comments

Hello everyone! I really hope you're well 💖 I really hope you'll like this vid and you with comme...

*ASMR* Mouth Sounds (Whispering) & Hand Movements | Collabing With *Stars ASMR*

Engie ASMR
1K Views
2 years ago
80 Likes
49 Comments

Hello guys! New video today collabing with "Stars ASMR " Be sure to subscribe him channel because h...

*ASMR* tapping & scratching | My school bag

Engie ASMR
709 Views
2 years ago
61 Likes
63 Comments

Hello! Thank u so much for your support💖 I love you so much Today new uploads😁yeyy I really h...

*ASMR* triggers of school 📚

Engie ASMR
649 Views
2 years ago
57 Likes
49 Comments

Hello guys! How are you all?🥰 I hope you're well I love you so much and thank you so much for you...

*ASMR* mouth sounds and hand movements part 2

Engie ASMR
1.5K Views
2 years ago
120 Likes
90 Comments

Hello everyone if you are new on my channel make a subscribe and u'll help me to grow thank u🥰 I...

ASMR IN A SUPERMARKET 🛒

Engie ASMR
1.4K Views
2 years ago
90 Likes
107 Comments

Hello guys! I hope u'all ur well and I hope u'll enjoy this vid and others vids. I hope u'll sleep w...

*ASMR* slow tapping for you to sleep

Engie ASMR
1.2K Views
2 years ago
104 Likes

Hello guys! I hope u'all ur well and I hope u'll enjoy this vid and others vids. I hope u'll sleep w...

*ASMR* hand movements & mouth sounds

Engie ASMR
2.1K Views
2 years ago
151 Likes
72 Comments

Hello guys! I hope u'all ur well and I hope u'll enjoy this vid and others vids. I hope u'll sleep w...

*ASMR* tapping and hand movements

Engie ASMR
695 Views
2 years ago
57 Likes
49 Comments

Hello guys! I hope u'all ur well and I hope u'll enjoy this vid and others vids. I hope u'll sleep w...

*ASMR* Your fav triggers and mouth sounds

Engie ASMR
585 Views
2 years ago
57 Likes
45 Comments

Hello guys! I hope u'all ur well and I hope u'll enjoy this vid and others vids. I hope u'll sleep w...

Slow *ASMR* triggers for your sleep + relax

Engie ASMR
355 Views
2 years ago
38 Likes
42 Comments

Hello guys! I hope u'all ur well and I hope u'll enjoy this vid and others vids. I hope u'll sleep w...

*ASMR* Fast & Agressive | Trying Fast Asmr

Engie ASMR
350 Views
2 years ago
40 Likes
43 Comments

Hello! Today I tried fast and agressive asmr and I really hope u'll like this I hope you enjoyed my...

*ASMR* Asmr tapping on the cartoon | Engie ASMR

Engie ASMR
846 Views
2 years ago
64 Likes
105 Comments

Hello! Thank you for your support If you liked my channel and my videos, Don't forget: -Like -Comme...

Share To Social Media:

If You Enjoyed Those Videos Check Out These ASMR Videos By Artist:
If You Enjoyed Those Videos Check Out These ASMR Videos By Trigger:
Uncategorized

Wake Up! Good Morning Energy ASMR! Warm Coffee on a Cold Day, Triggers

👍 Hi. Welcome! 🙂 Headphones are recommended. 😀 👉 From me to you. 👉 Subscribe to my YouTube channel for more videos only if you …

Read More →
Uncategorized

ASMR Getting You Ready For Your Dance, Makeup, Roleplay

Read More →
Uncategorized

I Have a Secret for YOU, ASMR Triggers, Secret ASMR

I Have a Secret for YOU, ASMR Triggers, Secret ASMR Add Your Heading Text Here 👍 Hi. Welcome! 🙂 Headphones are recommended. 😀 👉 From …

Read More →
Uncategorized

Ball of Yarn ASMR Video For Sleep, Personal Attention

Read More →
Uncategorized

Lovely Hummingbird ASMR, Fun Facts about Hummingbirds, Relaxing

Fun Facts About Hummingbirds ASMR Edition 👍 Hi. Welcome! 🙂 Headphones are very much recommended. 😀 👉 From me to you. 👉 Subscribe to my …

Read More →
Uncategorized

ASMR Vibrating Facial Cleanse, Massage, Haircut, Personal Attention!

https://youtu.be/iUBgJ3C7nu0 👍 Hi. Welcome! 🙂 Headphones are recommended. 😀 👉 From me to you. 👉 Subscribe to my YouTube Channel for more videos only if …

Read More →